Zonneweide de Raak

Initiatiefnemer is voormalig kaasmaker en melkveehouder Wim van Hooft uit Maarheeze. Hij wil op zijn percelen een zonneweide aanleggen. In tegenstelling tot veel andere grondeigenaren, die hun grond verpachten aan een commerciële projectontwikkelaar, wil Van Hooft zelf ontwikkelen. De gronden zijn al lang in het bezit van de familie, en het is van groot belang dat de zonneweide in goede harmonie met de omgeving wordt ontwikkeld. Of zoals hijzelf zegt: ‘om op een nieuwe manier te boeren in een veranderende wereld.’

Het adres van de locatie is Rakerstraat 9, 6026 RE Maarheeze. De locatie ligt aan de rand van het dorp Maarheeze, langs de spoorlijn Eindhoven-Roermond en bijbehorende sloten en boomwallen. Vlakbij het verdeelstation van Enexis in Maarheeze.

Het gebied kent een relatieve openheid, die op zijn beurt ook wel weer deels begrensd is door bosschages. Uitgangspunt is dat dit typische karakter van het gebied wordt behouden en waar mogelijk wordt versterkt.

Zonneweide de Raak zal groene stroom gaan leveren voor 5700 huishoudens in Cranendonck.

Er zijn inmiddels meerdere informatie avonden geweest voor direct omwonenden en inwoners van Cranendonck.  Meer informatie vindt u op de website van zonneweide de Raak.