Zonneparken

De gemeente Cranendonck wil op termijn energie neutraal te worden. Ook als op alle daken in de gemeente Cranendonck zonnepanelen komen te liggen, gaat de gemeente de landelijke opgave niet halen. Daarom is besloten om de komende jaren 4 zonneparken binnen de gemeentegrenzen te ontwikkelen. In totaal gaat het om ruim 83 hectares zonneparken.

Voor meer informatie over de gemeentelijke visie op duurzame energie, kun je hier de visie inzien. 

50% eigendom bij de inwoners

Uitgangspunt bij het aanleggen van de zonneparken is dat, naast het leveren van locale duurzame energie, ook een aantoonbare meerwaarde moeten hebben voor de gemeenschap. Het streven is 50% van de elk zonneparken lokaal eigendom te laten zijn. De manier waarop is niet vooraf vastgesteld.

De Coöperatie Cranendonck verwerft, namens de burgers, het lokale eigendom. En met eigenaarschap komt ook zeggenschap. Daar geeft de Coöperatie Cranendonck, samen met de gemeente en de investeerders vorm aan. 

Meedenken, meepraten, meedoen 

Het doel van de Coöperatie Cranendonck is om in een zo vroeg mogelijk stadium in de ontwikkeling maximale zeggenschap voor de lokale omgeving te realiseren. 

Zeggenschap over: 

  • De ontwikkeling van het zonnepark, bijvoorbeeld meedenken over de landschappelijke inpassing in de omgeving of op welke manier het zonnepark een recreatieve functie van de omgeving kan vergroten
  • De besteding van de gelden van het omgevingsfonds. Meedenken en meepraten over welke projecten en/of initiatieven komen in aanmerking, of meedoen bij het realiseren van nieuwe initiatieven voor de gemeenschap
  • De financiële participatie van de burgers in de zonneparken. Meedenken en meepraten over hoe deze financiële participatie vormgegeven kan worden. En natuurlijk meedoen door zelf een financieel te participeren.
  • De opzet van omwonendenregeling. Meedenken, meepraten over wat de wensen zijn, wat zijn passende regelingen. En natuurlijk meedoen met de regeling.

De Coöperatie Cranendonck gaat dit samen met jou, als inwoners van Cranendonck, oppakken, begeleiden en invullen. 

Waar zijn de zonneparken gepland in de gemeente Cranendonck? 

Locaties en verdere informatie over de verschillende voorgenomen zonneparken vind je hieronder: