Zonnepark Oranje Nassaulaan

Samen eigenaar van zonnepark Oranje Nassaulaan

Solarfields en de Coöperatie Cranendonck hebben het voornemen om een zonnepark te ontwikkelen aan de Oranje Nassaulaan. Solarfields ontwikkelt dit zonnepark in samenwerking met de Coöperatie Cranendonck. De Coöperatie Cranendonck behartigt daarbij de belangen van de inwoners van de gemeente Cranendonck. Solarfields en de Coöperatie Cranendonck worden beiden voor 50% eigenaar. Daarmee is 50% van de opbrengst geborgd voor de omgeving. 

Locatie en capaciteit

Het voornemen is een zonnepark te ontwikkelen met een capaciteit van 8,4 MWp. De beoogde locatie bevindt zich ten zuidoosten van het dorp Maarheeze en heeft een oppervlakte van ongeveer 7,4 hectare. Hiermee kunnen naar schatting jaarlijks 2800 huishoudens worden voorzien van duurzaam opgewekte energie. Dit past in de duurzame ambities van de gemeente Cranendonck.

Meedenken, meedoen, meebeslissen

De Coöperatie Cranendonck stimuleert en ondersteunt Solarfields bij de lokale participatie in dit zonneproject. Beiden zijn voor de helft eigenaar van het zonnepark. De Coöperatie behartigt daarbij de belangen van de inwoners van de gemeente, met als doel een deel van de revenuen ten gunste te laten komen aan de bewoners van Cranendonck door middel van een gebiedsfonds en/of lokaal eigenaarschap. Daarom betrekken wij u als inwoners van de gemeente graag bij het traject. Op deze manier kunnen wij alle eisen en wensen in kaart brengen, zowel qua landschappelijke en ecologische inpassing als financiële participatie. Samen met u willen wij een breed gedragen plan uitwerken. 

Meer achtergrond informatie kunt u vinden op de projectpagina van Solarfields.

Inmiddels hebben er een informatieavond plaatsgevonden op 7 januari en een interactieve informatiesessie op 20 januari j.l. Op beiden avonden was er veel ruimte voor inbreng van de bewoners.

De meest gestelde vragen tijdens deze informatieavond kunt u hier terugzien

Op 20 januari vond een interactieve schetssessie plaats waar de inrichting van de Noordzijde van het plan bij het Driebos centraal stond. Kijk hier voor het nieuwe plan van de verhoogde aardenwal.