Zonnepark D-Aasdonken A2

Samen eigenaar van zonnepark D’Aasdonken

ZonXP heeft het voornemen om in uw gemeente het zonnepark D’Aasdonken te ontwikkelen. ZonXP is een 100% Nederlandse ontwikkelaar en ontwikkelt dit zonnepark in samenwerking met de Coöperatie Cranendonck. De Coöperatie Cranendonck behartigt daarbij de belangen van de inwoners van de gemeente Cranendonck. ZonXP en de Coöperatie Cranendonck worden beiden voor 50% eigenaar. Daarmee is ook 50% van de opbrengst geborgd voor de omgeving.

Locatie van het zonnepark

Het te ontwikkelen zonnepark is gesitueerd op de voormalig stortplaats Grote Bleek ten noordwesten van de kern Maarheeze. De beoogde locatie is 8 ha groot en bevindt zich op de hoek van de D’Aasdonken en de Grote Bleek en is gelegen ter hoogte van de verzorgingsplaats ’t Haasje langs de A2.

Denk mee, doe mee, beslis mee

De Coöperatie Cranendonck stimuleert en ondersteunt ZonXP bij de lokale participatie in dit zonneproject. Beiden zijn voor de helft eigenaar van het zonnepark. De Coöperatie behartigt daarbij de belangen van de inwoners van de gemeente, met als doel een deel van de revenuen ten gunste te laten komen aan de bewoners van Cranendonck door middel van een gebiedsfonds en/of lokaal eigenaarschap. Daarom betrekken wij u als inwoners van de gemeente graag bij het traject. Op deze manier kunnen wij alle eisen en wensen in kaart brengen, zowel qua landschappelijke en ecologische inpassing als financiële participatie. Samen met u willen wij een breed gedragen plan uitwerken.

Op 14 januari 2021 heeft een informatieavond plaatsgevonden. Daarin is het plan gepresenteerd en heeft de Coöperatie toelichting gegeven op de participatie mogelijkheden voor de bewoners.

Op de projectpagina van ZonXP vindt u achtergrond informatie over het voorgenomen zonnepark. Vindt u het interessant om de presentatie en de gestelde vragen met antwoord van de informatieavond terug te zien? Klik dan hier voor de presentatie en hier voor de Q&A.

Wilt u op de hoogte blijven en mee participeren?

Wordt dan (gratis) lid van de coöperatie Cranendonck en ontvang de nieuwsbrief. Je kunt eenvoudig een mail sturen naar info@cooperatiecranendonck.nl