Zonnepark Aardbrandsven

Iets ten zuiden van Maarheeze, in de schaduw van de A2 en aan de Randweg Oost in Budel, hebben de gebr. Lammers en de fam. van Cranenbroek een aantal percelen in bezit. In dit ruilverkavelingsgebied uit de jaren ‘80 bedrijven zij veeteelt en op de veeteelt gerichte akkerbouw. Omdat zij geen bedrijfsopvolgers hebben, zoeken zij een andere bestemming voor hun percelen. Dat is gevonden in de samenwerking met ontwikkelaar Sunvest.

Sunvest is voornemens het Zonnepark Aardbrandsven te ontwikkelen. Dit plan stoelt op drie pijlers.

  • Inwoners, scholen en bedrijven in Cranendonck kunnen meeprofiteren van dit zonnepark.
  • Voor de natuur wordt met dit park meerwaarde ontwikkeld.
  • Bewoners en organisaties worden bij de ontwikkeling betrokken om er samen een succes van te maken.

Zonneparkt Aardbrandsven is bijna 76 ha groot en gepland achter de Ruilverkavelingsweg in Budel, tegen de Randweg-Oost. Het voorgenomen park gaat ongeveer 90.000 MWh per jaar leveren, goed voor bijna 27.000 huishoudens.

Er zijn inmiddels informatieavonden voor de omgeving georganiseerd. Voor meer informatie kunt u hier klikken.

page32image46298736