Zonnepark Aardbrandsven

Zonneparken

De gemeente Cranendonck wil op termijn energie neutraal te worden. Ook als op alle daken in de gemeente Cranendonck zonnepanelen komen te liggen, gaat de gemeente de landelijke opgave niet halen. Daarom is besloten om de komende jaren 4 zonneparken binnen de gemeentegrenzen te ontwikkelen. In totaal gaat het om ruim 83 hectares zonneparken.