Warmtetransitie

Het komend jaar gaat de gemeente, evenals alle andere gemeentes in Nederlandeen Transitievisie Warmte (TVW) ontwikkelen. De zoektocht naar een duurzame warmtevoorziening wil de gemeente samendoen met de bewoners, huurders en eigenaren van woningen. De gemeente wil graag een breed draagvlak creëren voor de visie en participatie van bedrijven en bewoners is daarbij onmisbaar. De Coöperatie pleit ervoor om bij het maken van plannen primair uit te gaan van de behoeften en mogelijkheden van bewoners in hun woonomgeving. De warmtetransitie moet daarbij aansluiten.  De Coöperatie is inmiddels lid van de klankbordgroep.

16 november heeft de gemeente inmiddels een eerste digitale informatieavond georganiseerd over de Transitievisie Warmte binnen de gemeente en aardgasvrije oplossingen. Was je niet in de gelegenheid om deze informatieavond (digitaal) bij te wonen, dan kun je hier de video terugzien. www.cranendonck.nl/duurzamewarmte.

Wil je weten welke vragen er gesteld zijn door je medebewoners? Klik dan op de bijlage 20210128 QA bewoners aardgasvrij.pdfpdf(198,53 KB).

In middels heeft de klakbordgroep een eerste presentatie gegeven. Die tref je hierbij aan. Presentatie Klankbordgroep 1 _ 25 januari 2021.pdfpdf(2,98 MB)

Ben je benieuwd wat je medebewoners van Cranendonck vinden van duurzame warmte in Cranendonck en hoe de gemeente hiermee om moet gaan? Hieronder vind je de resultaten van de gehouden enquête. Resultaten Enquête Duurzame Warmte Cranendonck 2020 (1).pdfpdf