Warmtetransitie

Het komend jaar gaat de gemeente, evenals alle andere gemeentes in Nederlandeen Transitievisie Warmte (TVW) ontwikkelen. De zoektocht naar een duurzame warmtevoorziening wil de gemeente samendoen met de bewoners, huurders en eigenaren van woningen. De gemeente wil graag een breed draagvlak creëren voor de visie en participatie van bedrijven en bewoners is daarbij onmisbaar. De Coöperatie pleit ervoor om bij het maken van plannen primair uit te gaan van de behoeften en mogelijkheden van bewoners in hun woonomgeving. De warmtetransitie moet daarbij aansluiten.  De Coöperatie is inmiddels lid van de klankbordgroep.

16 november heeft de gemeente inmiddels een eerste digitale informatieavond georganiseerd over de Transitievisie Warmte binnen de gemeente en aardgasvrije oplossingen. Was je niet in de gelegenheid om deze informatieavond (digitaal) bij te wonen, dan kun je hier de video terugzien. www.cranendonck.nl/duurzamewarmte

De gestelde vragen en antwoorden vind je terug in deze Q&A:

https://www.cranendonck.nl/document.php?m=61&fileid=68004&f=9d9094e3b2119b378bf5f6b96a262338&attachment=1&c=51319

Ben je benieuwd wat je medebewoners van Cranendonck vinden van duurzame warmte in Cranendonck en hoe de gemeente hiermee om moet gaan? Hieronder vind je de resultaten van de gehouden enquête.

https://www.cranendonck.nl/document.php?m=61&fileid=68018&f=84558b2902815568eb80956562d2f05f&attachment=1&c=51319