Bestuur en ledenraad

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

Hier volgt van elk bestuurslid een foto, naam en een kort persoonlijk stukje met de motivatie waarom je in het bestuur van de coöperatie zit.

  • Rudy Snel (voorzitter)
  • Adrie Compen (penningmeester)
  • Pierre Rooymans

Alle bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers.

De ledenraad bestaat uit:

  • Ries Nesselaar
  • Baukje Das