Privacybeleid Coöperatie Cranendonck

Maarheeze, 16 april 2019

Coöperatie Cranendonck U.A., gevestigd in de gemeente Cranendonck, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.cooperatiecranendonck.nl
info@cooperatiecranendonck.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Coöperatie Cranendonck verwerkt persoonsgegevens doordat een persoon of bedrijf gebruik maakt van onze diensten en/of omdat een persoon of bedrijf deze zelf aan ons verstrekt. Welke persoonsgegevens wij bewaren is afhankelijk van de diensten die worden afgenomen van de Coöperatie Cranendonck.

 

Nieuwsbriefabonnees

Van nieuwsbriefabonnees bewaren we alleen naam (voor- en achternaam), email adres en het adres (woonplaats, straat en huisnummer, postcode).

Leden

Van leden en van belangstellenden voor en deelnemers aan cursussen en andere activiteiten van Coöperatie Cranendonck bewaren we naam (voor- en achternaam), het emailadres, gegevens over de betaling van (leden)bijdragen, het adres (woonplaats, straat en huisnummer, postcode) en telefoonnummer.

Website

Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers. Coöperatie Cranendonck gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden door Coöperatie Cranendonck gebruikt voor:

  • De registratie van het ledenbestand;
  • Financiële administratie;
  • Verstrekken van informatie over activiteiten, wetenswaardigheden betreffende duurzaamheid en relevante ledeninformatie via nieuwsbrieven of emailberichten;

Coöperatie Cranendonck neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurder of vrijwilliger van Coöperatie Cranendonck) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Contactgegevens van leden worden bewaard tot het moment waarop het lid zijn/haar lidmaatschap opzegt en/of aangeeft geen berichten meer van de Coöperatie Cranendonck te willen ontvangen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Coöperatie Cranendonck verstrekt gegevens aan derden uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Coöperatie Cranendonck gaat uiterst zorgvuldig met deze informatie om en houdt zich ten alle tijden aan de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Coöperatie Cranendonck neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@cooperatiecranendonck.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw eigen persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen, tenzij een dergelijke handeling in strijd is met een wettelijke verplichting.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig de privacyverklaring voor een update van ons privacy beleid.

 

Indien u akkoord gaat met bovenstaande hoeft u niets te doen.

Indien u niet akkoord gaat met het bewaren en de verwerking van uw gegevens conform bovenstaande beschrijvingen, kunt u dat kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@cooperatiecranendonck.nl.
Coöperatie Cranendonck wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons