Samen op weg naar een eigen duurzame energieproductie en

slim gebruik van onze energie

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht. Het wordt steeds duidelijker dat we alleen met veel aandacht voor duurzaamheid een gezonde toekomst zullen hebben. Maar wat betekent dat voor ons allemaal?
De ontwikkelingen gaan snel. We gaan vroeg of laat van het gas af en moeten schoner en duurzamer gaan rijden. Dat stelt ons vroeg of laat voor lastige vragen die veel impact hebben. Voor iedereen is het nieuw. Maar samen weten we meer. Dat is het idee achter Coöperatie Cranendonck.

Een sterke coöperatie, die draait op vrijwilligers

Elk gezin of bedrijf en elke vereniging of instelling in Cranendonck kan lid worden.
Door lid te worden, doe je mee en bouw je samen met de andere leden aan een duurzame en betaalbare toekomst!

Wat gaan we samen doen?

 • Organiseren van informatiebijeenkomsten over actuele thema’s
 • Delen van ervaringen en kennis door leden onderling
 • Cursus van het gas af naar Nul op de Meter
 • Zichtbaar maken van goede voorbeelden in onze gemeente
 • Meedenken in duurzaamheidprojecten in Cranendonck

Heb je vragen of wil je meedoen? Meld je dan nu aan.
Coöperatie Cranendonck info@cooperatiecranendonck.nl

 


 

Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door:

Rudy Snel (voorzitter), Pierre Rooymans (plaatsvervangend secretaris) en Felix van Gemen (Penningmeester).

De Ledenraad bestaat uit:

Ries Nesselaar, Adri Compen en Baukje Das.

Rudy Snel
Voorzitter

Rudy Snel voorzitter

 

Pierre Rooymans
Plaatsvervangend secretaris

Foto Pierre Rooymans

icoontje van linkedin

Felix van Gemen
Penningmeester

Foto Felix van Gemen

icoontje van linkedin


 

Coöperatienieuws

Duurzaam renoveren

Op 12 juni gaf Suzan van de Goor een toelichting op de duurzame renovatie van het gemeentehuis. Dit deed ze voor haar ex collega’s van de cursus ‘nul op de meter’ en andere belangstellende inwoners van de gemeente Cranendonck. Na een presentatie in de raadzaal over het proces en de theorie zijn we rondgeleid door het gemeentehuis.
We zagen een mooi, duurzaam & comfortabel kantoorpand. Het was een inspirerende avond, waarvoor dank.
Presentatie in de raadszaal
Heeft u ook plannen om uw huis & energierekening te verduurzamen maar weet u niet waar u moet beginnen?

Meld je aan bij coöperatie Cranendonck en kom in contact met dorpsgenoten die al ervaring hebben opgedaan of specifieke kennis in huis hebben.
Lidmaatschap is gratis en verplicht u tot niets.

 


 

Vacatures

Vacature

Secretaris Coöperatie Cranendonck

Coöperatie Cranendonck: Samen op weg naar een betaalbare en dalende energienota en een eigen duurzame energieproductie in Cranendonck. 

 

Wat en hoe?

Het bestuur van Coöperatie Cranendonck zoekt per eind 2017 een nieuwe secretaris. De secretaris maakt deel uit van het bestuur met als specifieke taken en verantwoordelijkheden:

 • voorbereiding en verslaglegging van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.
 • Correspondentie/post van de coöperatie.

Als secretaris werk je nauw samen met de overige bestuursleden en vrijwilligers van de coöperatie. Onze coöperatie is een onderneming waarvan de leden samen eigenaar zijn. Het bestuur is onbezoldigd en de coöperatie heeft geen winstoogmerk. De winst die we maken, gaat terug in de Coöperatie. De leden bepalen wat ermee gebeurt.  Het bestuur vergaderd ongeveer 6 keer per jaar, in goed overleg worden hier afspraken over gemaakt.

Wij vragen

 • Je woont in de gemeente Cranendonck;
 • Je hebt een enthousiaste en open houding;
 • Je hebt zin om met de andere bestuursleden de coöperatie en haar leden te faciliteren in verdere ontwikkeling;
 • Je hebt affiniteit met duurzame energie, coöperaties, samenwerken (kennis is niet vereist);
 • Je bent bij voorkeur een vrouwelijke kandidaat voor een evenwichtig samenstelling van het bestuur.

 

Wij bieden

 • een vrijwilligersfunctie bij een organisatie die zich wil inzetten voor lokale duurzame energie;
 • een mooie rol in een groeiende coöperatie die een bijdrage wil leveren aan de energietransitie op lokaal niveau;
 • een goede overdracht van het werk van de huidige secretaris;
 • een leuke bestuursclub (vergaderen moet ook gezellig zijn!) bij een coöperatie met veel enthousiaste en betrokken leden uit de gemeente Cranendonck.

 

Interesse en contact

Heb je interesse? Stuur dan een korte motivatie en je CV naar info@cooperatiecranendonck.nl.
Voor een toelichting of vragen kan je contact opnemen met Anke Janssen, 0637279080.

logo van Coöperatie Cranendonck


 

Energie ambassadeurs

We hebben leden die hun kennis graag willen delen over allerlei energiezaken

Leden delen graag hun kennis met elkaar.

En dat is ook wat er nodig is, er wordt zoveel over gezegd en geschreven terwijl het pas gaat leven als je het echt kunt zien en ervaringen met anderen kunt delen.
Daarom facliteren we als Coöperatie Cranendonck graag dat die ervaringen uitgewisseld kunnen worden.
Iedereen heeft zo zijn eigen interesse en kennis.

Hieronder ziet een u overzicht van leden die u kunt benaderen met vragen over een aantal onderwerpen. Een aantal leden doen ook mee met Duurzame Huizenroute.

Het hele jaar door vindt u ook mooie en inspirerende voorbeelden op
www.duurzamehuizenroute.nl en www.huisvolenergie.nl.

Heeft u ook interesse om uw ervaringen te delen op een of meerdere (nieuwe) onderwerpen?
Laat het ons weten via info@cooperatiecranendonk.nl.

 

favicon

Houtkachels
-

U wilt meer informatie?

Mail uw vraag aan Pierre

 

favicon

Overstappen
-

U wilt meer informatie?

Mail uw vraag aan Ries

 

favicon

Warmtepompen
Ventilatiesysteem

U wilt meer informatie?

Mail uw vraag aan Anke


 

Project in Maarheeze

Groene buurttuin: eerste project in Maarheeze

In 2015 hebben buurtbewoners in Maarheeze het initiatief opgepakt om gezamenlijk een buurttuin te beginnen.
Het braakliggende stuk grond aan de losplaats is door buurtbewoners omgetoverd tot een mooi stukje Maarheeze. In deze buurttuin wordt samengewerkt door jong & oud om er iets moois van te maken. Deelnemers genieten van duurzame groente, fruit en kruiden uit de tuin. Onze kinderen leren over de natuur en waar ons eten vandaan komt. Bijen, vogels en vlinders worden ook niet vergeten. Speciale bloemenmengsels en een insectenhotel mogen dan ook niet ontbreken. Onder leiding van NatuurSUPER is het tuinontwerp gemaakt en worden DOE-dagen georganiseerd. Denk aan hierbij aan voorkweken, combinatieteelt, een pompoenworkshop, informatie over gebruik van kruiden en zaden oogsten enz.

Kennisdelen
We hopen dat niet alleen deze buurtbewoners er plezier aan beleven, maar ook andere. Daar delen we graag de opgedane kennis. Als je meer wilt weten, en je bijvoorbeeld met één van de initiatiefnemers contact wilt, mail ons dan op info@cooperatiecranendonck.nl.

 

Het project in Maarheeze is mede mogelijk gemaakt door de volgende partijen

Prins Bernard Cultuurfonds | Provincie Noord Brabant | Ars Donandi Russel-ter Brugge fonds | Oranjefonds | Gemeente Cranendonck | Natuur Super | Coöperatie Cranendonck