Als coöperatie spannen we ons in om lokaal richting te geven aan de energie transitie. Maar wat betekent dat?

De wereld om ons heen is in beweging. We moeten af van het gas, en de elektriciteit die we gebruiken moet duurzaam worden. Maar wat betekent dat voor ons? Voor ons als gemeenschap en voor jou als individu?

De Coöperatie Cranendonck wil samen met jou als bewoner en de gemeente nadenken over wat er nodig is om deze omslag goed te maken. Maar wij vinden dat je pas over oplossingen kunt gaan na denken als je eerst de vraag of het probleem helder hebt. De grote vraag is dan: hoe gaan we die omslag maken, wat is daarvoor nodig en welke afwegingen maak je?

De Coöperatie Cranendonck heeft een langer termijn focus, maar is wel heel praktisch in haar handelen. We vragen ons steeds af: ‘Wat betekent dit voor de inwoners van Cranendonck?’

We werken nauw samen met de gemeente maar zijn en blijven onafhankelijkheid.

Op individueel niveau stimuleren wij het proces waarbij burgers elkaar opzoeken om tot duurzame oplossingen te komen. Doel is dat burgers inzicht krijgen in hun energiesituatie en duidelijk weten wat hun einddoel is. Bijvoorbeeld door het organiseren van EnergieCafé’s, webinars of andere activiteiten.

Op gemeentelijke niveau stellen wij criteria op die bepalen welke keuzes gemaakt worden. En denken we mee over afwegingen die gemaakt moeten worden in het belang van de inwoners, op weg naar de energietransitie.

Bijvoorbeeld: het participatieproces rondom de zonneparken of de deelname in de werkgroep van de gemeente rondom de warmte transitie.