Samen op weg naar een eigen duurzame energieproductie en

slim gebruik van onze energie

Duurzaamheid krijgt steeds meer aandacht. Het wordt steeds duidelijker dat we alleen met veel aandacht voor duurzaamheid een gezonde toekomst zullen hebben. Maar wat betekent dat voor ons allemaal?
De ontwikkelingen gaan snel. We gaan vroeg of laat van het gas af en moeten schoner en duurzamer gaan rijden. Dat stelt ons vroeg of laat voor lastige vragen die veel impact hebben. Voor iedereen is het nieuw. Maar samen weten we meer. Dat is het idee achter Coöperatie Cranendonck.

Een sterke coöperatie, die draait op vrijwilligers

Elk gezin of bedrijf en elke vereniging of instelling in Cranendonck kan lid worden.
Door lid te worden, doe je mee en bouw je samen met de andere leden aan een duurzame en betaalbare toekomst!

Wat gaan we samen doen?

  • Organiseren van informatiebijeenkomsten over actuele thema’s
  • Delen van ervaringen en kennis door leden onderling
  • Cursus van het gas af naar Nul op de Meter
  • Zichtbaar maken van goede voorbeelden in onze gemeente
  • Meedenken in duurzaamheidprojecten in Cranendonck

Heb je vragen of wil je meedoen? Meld je dan nu aan.
Coöperatie Cranendonck info@cooperatiecranendonck.nl

 


 

Het bestuur van de coöperatie wordt gevormd door:

Rudy Snel (voorzitter), Pierre Rooymans (plaatsvervangend secretaris) en Felix van Gemen (Penningmeester).

De Ledenraad bestaat uit:

Ries Nesselaar, Adri Compen en Baukje Das.

Rudy Snel
Voorzitter

Rudy Snel voorzitter

 

Pierre Rooymans
Plaatsvervangend secretaris

Foto Pierre Rooymans

icoontje van linkedin

Felix van Gemen
Penningmeester

Foto Felix van Gemen

icoontje van linkedin