Enthousiaste Energiecoaches gezocht

Als Energie Coöperatie Cranendonck geven wij richting aan de energietransitie in onze gemeente. De Coöperatie wil samen met de bewoners nadenken over wat er nodig is bij deze grote omslag. Een van de activiteiten we als coöperatie daarvoor gaan opzetten is het starten met Energiecoaches.

 

Wat is of doet een Energiecoach?

Een Energiecoach is een vrijwilliger die inwoners van de gemeente helpt om zijn/haar huis energiezuiniger te maken. De energiecoach ‘scant’ het huis en geeft tips om op energie te besparen.  Een energiecoach helpt bewoners meer inzicht te krijgen in de gewoontes met betrekking tot het eigen energiegebruik en hoe zij hun energieverbruik en de kosten ervan kunnen verminderen. Verder is een energiecoach een enthousiaste en communicatief vaardige vrijwilliger die zich inzet om zijn buurtgenoten te enthousiasmeren en te ondersteunen bij energiebesparing in de woning. De nadruk ligt op het adviseren van kleine energiebesparende maatregelen, maar zeker ook op bewustwording en gewoontes.

 

Welke eigenschappen heeft een Energiecoach?

 • Je hebt interesse in energiebesparing en bij voorkeur zelf ervaring opgedaan met energiebesparing bij je eigen huis
 • Je maakt gemakkelijk contact met je buurtbewoners en overlegt graag over de mogelijkheden van verduurzamen
 • Je vindt het leuk om met bewoners in gesprek te gaan over gewoontes en de bewustwording daarvan
 • Je hebt een aantal dagdelen en/of avonden per jaar beschikbaar om in de gemeente Cranendonck bij medebewoners langs te gaan
 • Er is geen specifieke technische voorkennis vereist

 

Wat mag je van de Energie Coöperatie Cranendonck verwachten?

 • Een training over energie, energiebesparing en gedrag
 • Ondersteuning van een inspirerend team energiecoaches en adviseurs
 • Het betreft een vrijwilligers rol, maar de onkosten worden uiteraard vergoed

 

Ben jij enthousiast en wil je meedoen? Geef je dan zo snel mogelijk op.  Na de aanmelding zal de training in overleg starten.

 

Vragen?

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd? Laat het weten op   info@cooperatiecranendonck.nl . Wij nemen dan contact met je op.

 

 

 

Alternatief digitaal EnergieCafé op 26 januari 2022

Alternatief EnergieCafé: 26 januari a.s. digitale presentatie Warmtepompen.

Door omstandigheden gaan we dit jaar van start met een digitaal EnergieCafé. Op 26 januari hebben we Piet Arkesteijn bereid gevonden om een digitale presentatie te geven over ‘Warmtepompen’. Piet, afgestudeerd aan de TU in Delft, is lid van Veldhoven Duurzaam. Een vereniging van enthousiaste vrijwilligers die kennis rondom verduurzaming verzamelen en delen met anderen. Tijdens dit digitale EnergieCafé belicht Piet diverse kanten aspecten van een warmtepomp: waarom zou je een warmtepomp nemen, welke soorten zijn er, hoe werkt het, hoe zit het met kosten en opbrengsten? Verder natuurlijk tips en adviezen.

Zoals gebruikelijk bij een EnergieCafé is er ook nu veel ruimte voor vragen en discussies.

Datum: 26 januari 19.30 uur

Kosten: dit EnergieCafé is zowel voor leden als niet-leden gratis

Plaats: digitaal via een link

Aanmelden is verplicht. Meld je aan op  info@cooperatiecranendonck.nl. Uiterlijk 1 dag van tevoren ontvangt je de link die toegang geeft tot de digitale presentatie.

 

EnergieCafé van 19 januari wordt weer verzet naar: 9 maart

Eerste EnergieCafé in 2022 op 19 januari helaas geannuleerd!  

Al eerder is het EnergieCafé als gevolg van Corona, verplaatst van 1 december 2021 naar

19 januari 2022. Maar helaas, het zit niet erg mee. Binnen de geldende Corona-regels kunnen we het EnergieCafé helaas nog steeds niet organiseren. Maar…wat in het vat zit, verzuurd niet. Dit onderwerp komt op 9 maart weer terug. Inschrijven hiervoor kan nu al op   info@cooperatiecranendonck.nl.

Voor leden van de Energie Cooperatie Cranendonck is het EnergieCafé uiteraard gratis. Niet-leden betalen € 5,– entree. Mocht je ter plekke besluiten lid te worden van de ECC dan wordt dit bedrag verrekent met de jaarlijkse contributie van € 10,–.

 

Alternatief EnergieCafé: 26 januari a.s. digitale presentatie Warmtepompen.

Hoewel fysieke bijeenkomsten lastig zijn, willen we toch kennis delen en bewoners van Cranendonck bij elkaar brengen rondom duurzaamheid. Daarom gaan we dit jaar van start met een digitaal EnergieCafé. Op 26 januari hebben we Piet Arkesteijn bereid gevonden om een digitale presentatie te geven over ‘Warmtepompen’. Piet, afgestudeerd aan de TU in Delft, is lid van Veldhoven Duurzaam. Een vereniging van enthousiaste vrijwilligers die kennis rondom verduurzaming verzamelen en delen met anderen. Tijdens dit digitale EnergieCafé belicht Piet diverse kanten aspecten van een warmtepomp: waarom zou je een warmtepomp nemen, welke soorten zijn er, hoe werkt het, hoe zit het met kosten en opbrengsten? Verder natuurlijk tips en adviezen.

Zoals gebruikelijk bij een EnergieCafé is er ook nu veel ruimte voor vragen en discussies.

Datum: 26 januari 19.30 uur

Kosten: dit EnergieCafé is zowel voor leden als niet-leden gratis

Plaats: digitaal via een link

Aanmelden is verplicht. Meld je aan op  info@cooperatiecranendonck.nl. Uiterlijk 1 dag van tevoren ontvangt je de link die toegang geeft tot de digitale presentatie.

EnergieCafé van 1 december wordt 19 januari 2022.

EnergieCafé van 1 december gaat niet door en wordt verplaatst naar 19 januari 2022.

Helaas rijdt Covid ons behoorlijk in de wielen. Met de huidige richtlijnen van het RIVM, kan het EnergieCafé van woensdag 1 december niet door gaan. Bij dit onderwerp en deze spreker vinden we het belangrijk dat mensen met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Daarmee is een digitaal EnergieCafé geen goed alternatief. Vandaar dat we besloten datum te verzetten naar 19 januari 2022.

Uiteraard is ook die datum onder voorbehoud van de dan geldende RIVM-regels.

Aanmelden kan nu al op info@cooperatiecranendonck.nl  en mocht het onverhoopt niet doorgaan, dan laat wij u dat tijdig weten.

hoe verduurzaam ik mijn huis: voorbeeld uit de praktijk

Vooruitblik naar het EnergieCafé van 1 december a.s.

Na het geslaagde EnergieCafé op 29 september hebben we alweer een nieuw EnergieCafé gepland op 1 december 2021.  Jeroen van Hemert, woonachtig in Heeze komt vertellen wat hij gedaan heeft om zijn hoekhuis uit 2005 te verduurzamen.

Op deze avond komt o.a. aan de orde tegen welke problemen hij aan is gelopen, welke maatregelen heeft hij genomen, kosten in verhouding tot besparingen, enz. Uiteraard is er veel ruimte voor vragen en discussie.

Hij heeft aan de lijve ondervonden dat hier niet alleen technische zaken een rol spelen. Gewoontes en gedrag spelen een belangrijke rol in het hele verduurzamingsproces.

Op dit moment is nog niet bekend hoe de Corona maatregelen er begin december uit gaan zien. Mocht de 1,5 meter weer worden ingesteld, dan is er helaas een maximum aan het aantal bezoekers. De toelating is dan op volgorde van aanmelding.

Dus……. aarzel niet en meld je aan op info@cooperatiecranendonck.nl

Plaats: De Smederij, Dorpsstraat 26, 6027 PG Soerendonk

Tijd: 19.30 – 21.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om met elkaar na te praten, eventueel onder het genot van een drankje.

Kosten: Gratis voor leden van de Energie Coöperatie Cranendonck, voor niet-leden is de entree € 2,50 . Er is een mogelijkheid om ter plaatse lid te worden van de Energie Coöperatie. Het entree-bedrag vervalt dan. Het lidmaatschap is (op dit moment nog) gratis.

In verband met de aangescherpte Corona-regels wordt dit EnergieCafé mogelijk digitaal georganiseerd. Houd onze nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie.

Algemene Leden Vergadering: 10 november 2021

Op woensdag 10 november organiseert de Energie Coöperatie Cranendonck haar Algemene LedenVergadering. Deze zal plaatsvinden bij de De Smederij, Dorpstraat 26 in Soerendonk van 19.30 uur – 21.00 uur.

De ALV is uitsluitend toegankelijk voor de leden van de Energie Coöperatie

De agenda van die avond ziet er als volgt uit:

 • Opening
 • Notulen vorige ALV
 • Jaarrekening 2019
 • Jaarrekening 2020
 • Jaarverslag 2019-2020
 • Verkiezing Ledenraadslid Ton Kuiper
 • Stand van zaken Zonneparken
 • Gemeentelijke Visie Warmte Transitie
 • Contributieheffing

Op dit moment heeft de ECC leden (+ 50) en belangstellenden (+ 150) die alleen de nieuwsbrief ontvangen.

In de praktijk is het verschil tussen beide groepen niet groot. De leden kunnen meebeslissen via de ALV. Verder is alles hetzelfde voor beide groepen omdat er geen contributie verschuldigd is.

We zouden graag het aantal leden willen vergroten en meer activiteiten willen organiseren, o.a. 4 energiecafé bijeenkomsten per jaar.

We stellen daarom voor om een contributie in te voeren van €10,- per lid per jaar.

Het lidmaatschap geeft recht op de gratis deelname aan 4 energiecafé bijeenkomsten.

Niet-leden die toch aan een energiecafé willen deelnemen gaan we €5,-/ energiecafé vragen. Niet-leden kunnen bij binnenkomst lid worden voor het lopende jaar als ze €10,- betalen (na augustus van enig jaar €5,- voor het lopende jaar).

Deze regeling geldt tot het moment dat de ALV op basis van een nieuwe begroting eventueel een nieuwe contributie heeft vastgesteld.

 • Visie & rol ECC. Zie bijlage.
 • Sluiting

Aanmelden kan via:  info@cooperatiecranendonck.nl

Gratis Webinar: een duurzaam en comfortabel huis

Maak het beste plan voor jouw gezonde en comfortabele huis

Wat heeft duurzaamheid te maken met onderhoud van je huis en een goed binnenklimaat? Alles!

De Coöperatie organiseert 16 maart a.s.  een webinar waarin duidelijk wordt dat het één niet zonder het ander kan. Aan de hand van 3 voorbeeldwoningen in Cranendonck nemen we je mee op reis door je eigen woning.

Natuurlijk gaat het over energiebesparing, maar dat kan niet los gezien worden van andere belangrijke zaken zoals onderhoud, gezonde binnenlucht en een huis wat lekker warm is in de winter, en lekker koel in de zomer. Aan de hand van concrete voorbeelden zie je hoe het mes aan meerdere kanten snijdt. Het webinar is vooral praktisch ingestoken. Zo krijg je minimaal 7 belangrijke tips voor een goed CV-systeem in je huis.

Dit webinar heeft eerder plaatsgevonden op 20 januari j.l. Maar ook dan kan dit webinar nog interessant zijn. We bezoeken een nieuwe woning en laten zien wat er gebeurd is met de woningen uit het eerder seminar. Dus leermomenten genoeg.

Datum: 16 maart 2021

Tijd: 20.00 uur – 21.30 uur

Kosten: gratis. Ook voor niet-leden van de Coöperatie Cranendonck.

Aanmelden doe je door een mail te sturen naar info@cooperatiecranendonck.nl met als onderwerp “aanmelding webinar 16 maart”. Je ontvang dan meer informatie via de mail en natuurlijk de link naar het online webinar.

Verhoogde wal voor zonnepark Oranje Nassaulaan

Meerdere bewoners en wandelaars hebben hun zorgen uitgesproken over de oorspronkelijke inrichting van het voorgenomen zonnepark aan de Noordzijde, bij het Driebos. Met name het verlies van het weidse uitzicht speelt hierbij een belangrijke rol.

Tijdens een interactieve sessie met bewoners zijn meerdere alternatieven besproken, waaronder een door een bewoner voorgestelde alternatief van een verhoogde wal. Dit alternatief kon op de meeste instemming rekenen.

Het voorstel van de verhoogde wal is op ambtelijk niveau met de gemeente afgestemd, goedgekeurd en daarmee in de uiteindelijke vergunningaanvraag opgenomen.

De uiteindelijke vergunning moet worden goedgekeurd door de gemeenteraad. De datum daarvoor is nog niet vastgesteld. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Hieronder enkele visuals van de nieuwe situatie.

voorgenomen zonnepark Oranje Nassaulaan

Solarfields en de Coöperatie Cranendonck hebben het voornemen om een zonnepark te ontwikkelen aan de Oranje Nassaulaan.

Het voornemen is een zonnepark te ontwikkelen met een capaciteit van 8,4 MWp. De beoogde locatie bevindt zich ten zuidoosten van het dorp Maarheeze en heeft een oppervlakte van ongeveer 7,4 hectare. Hiermee kunnen naar schatting jaarlijks 2800 huishoudens worden voorzien van duurzaam opgewekte energie. Dit past in de duurzame ambities van de gemeente Cranendonck.

Kijk voor meer informatie ook eens op de projectpagina van Solarfields.