Algemene Leden Vergadering: 10 november 2021

Op woensdag 10 november organiseert de Energie Coöperatie Cranendonck haar Algemene LedenVergadering. Deze zal plaatsvinden bij de De Smederij, Dorpstraat 26 in Soerendonk van 19.30 uur – 21.00 uur.

De ALV is uitsluitend toegankelijk voor de leden van de Energie Coöperatie

De agenda van die avond ziet er als volgt uit:

 • Opening
 • Notulen vorige ALV
 • Jaarrekening 2019
 • Jaarrekening 2020
 • Jaarverslag 2019-2020
 • Verkiezing Ledenraadslid Ton Kuiper
 • Stand van zaken Zonneparken
 • Gemeentelijke Visie Warmte Transitie
 • Contributieheffing

Op dit moment heeft de ECC leden (+ 50) en belangstellenden (+ 150) die alleen de nieuwsbrief ontvangen.

In de praktijk is het verschil tussen beide groepen niet groot. De leden kunnen meebeslissen via de ALV. Verder is alles hetzelfde voor beide groepen omdat er geen contributie verschuldigd is.

We zouden graag het aantal leden willen vergroten en meer activiteiten willen organiseren, o.a. 4 energiecafé bijeenkomsten per jaar.

We stellen daarom voor om een contributie in te voeren van €10,- per lid per jaar.

Het lidmaatschap geeft recht op de gratis deelname aan 4 energiecafé bijeenkomsten.

Niet-leden die toch aan een energiecafé willen deelnemen gaan we €5,-/ energiecafé vragen. Niet-leden kunnen bij binnenkomst lid worden voor het lopende jaar als ze €10,- betalen (na augustus van enig jaar €5,- voor het lopende jaar).

Deze regeling geldt tot het moment dat de ALV op basis van een nieuwe begroting eventueel een nieuwe contributie heeft vastgesteld.

 • Visie & rol ECC. Zie bijlage.
 • Sluiting

Aanmelden kan via:  info@cooperatiecranendonck.nl

Geplaatst in ALV.

Carla Verweerden

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

4 − 1 =